Gorilla Aréna

Gorilla Aréna Kaland- és Élménypark

Használati szabályzat

A park egész területére érvényes szabályok:

1, A belépő jegy megvásárlásával minden felhasználó maradéktalanul elfogadja a Gorilla Aréna Kaland- és Élménypark Használati Szabályzatát és Házirendjét.
2, A kalandpark eszközeit mindenki a saját felelősségére használja és a használat előtt az erre vonatkozó nyilatkozatot köteles aláírni.
3, 18 év alattiak a lecsúszópályát a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő, gyám vagy az általuk kísérettel megbízott nagykorú kísérő írásos hozzájárulása esetén használhatják.
4, A belépőjegy megvásárlásával, illetve a felelősségvállalási nyilatkozat aláírásával a lecsúszópályát igénybe vevő vendégek tudomásul veszik, hogy a nem rendeltetésszerű, előírás szerinti pálya- és felszerelés használat esetén a vendégek által önmaguknak, vagy harmadik félnek okozott vagyoni vagy nem vagyoni kár esetén az Üzemeltető a felelősségét kizárja, felelősségre nem vonható.
5, A pénztárnál megvásárolt belépőjegy csak a kiállítás napján használható és egyszeri belépésre jogosít.
6, Kiskorúak csak felnőtt hozzátartozó kíséretével és felelősségére tartózkodhatnak a parkban!
7, A lecsúszópálya rendezett ruházattal, hajviselettel (hajgumi), az értékek (ékszerek, mobil telefon, pénz, stb.) biztonságos (zsebben, oldaltáskában, felszerelési ponton) elzárásával használhatóak!
8, A Gorilla Aréna Kaland- és Élménypark alkalmazottai bármikor jogosultak ellenőrizni a szolgáltatások igénybevételének jogosságát.
9, A Gorilla Aréna Kaland- és Élménypark illetékes vezetője vagy meghatalmazott munkatársa jogosult az eszközökre, önmagukra vagy társaikra veszélyes vendégeket a park területéről kitiltani. A megvásárolt jegy ebben az esetben nem visszaváltható!
10, Az animátorok döntenek a vendég pályahasználati alkalmasságáról.
11, Rongálásból, az eszközök, berendezések nem rendeltetésnek megfelelő használatából eredő károkért a kárt okozó tartozik felelősséggel!
12, A látogatók értékeiért felelősséget nem vállalunk, kérjük, használják az értékmegőrzőket!
13, TILOS a dohányzás a Gorilla Aréna Kaland- és Élményparkban teljes területén!
14, TILOS a szeszes ital fogyasztása a Gorilla Aréna Kaland- és Élményparkban teljes területén!
15, TILOS felszerelésben étkezni!
16, TILOS a kalandparkot alkohol, drog vagy a létesítmény biztonságos használatát hátrányosan befolyásoló gyógyszer hatása alatt használni!
17, Az animátoroknak bármilyen veszélyes helyzetet tapasztalva joguk van a kalandpark üzemelését félbeszakítani vagy leállítani.

Kötelező biztonsági előírások!

1, Minden résztvevőnek kötelező az animátorok által tartott oktatáson részt venni mielőtt a szolgáltatást igénybe veszi. Ha már jártál nálunk, akkor is.
2, Minden résztvevő csak animátori felügyelettel, az oktatás elsajátításával, az animátortól halló- és látótávolságon belül maradva veheti igénybe a lecsúszópályát.
3, Kizárólag az Üzemeltető által biztosított egyéni védőfelszerelés használható a lecsúszópálya területén, úgy, mint: beülő, heveder, karabinerek, csiga, sisak. Minden elveszett, vagy a nem rendeltetésszerű használat miatt megsérült eszköz árát a használó köteles megtéríteni.
4, A lecsúszópálya kiindulási pontjához engedély nélkül fölmászni szigorúan tilos!
5, A felszerelést használata előtt le kell ellenőriztetni az üzemeltető személyzettel!
6, A le- és felszerelést kizárólag az üzemeltető személyzet végezheti! Amennyiben ezzel kapcsolatban bármilyen szabálytalanságot, vagy rendellenességet észlel, kérjük, hogy haladéktalanul jelezze az üzemeltető személyzetnek, mielőtt a pályát használná!
7, Egyéni védőfelszerelés nélkül a pályára felmenni szigorúan tilos!
8, Nekifutásból, beugrással csúszást indítani szigorúan tilos, balesetveszélyes!
9, A csúszás megkezdése után a csiga elé, a drótkötélre ráfogni, rákapni szigorúan tilos, balesetveszélyes!
10, Amennyiben nem használja a csigát, akkor azt a beülőhöz kell kapcsolni annak karabinerével.
11, A karabinereket szigorúan tilos egymáshoz, illetve más tárgyakhoz ütögetni, azokat a biztosító szárakkal pörgetni stb. Amennyiben ilyet tapasztalunk szükséges a karabinerek selejtezése, azok  árát a használó köteles megtéríteni.
12, Probléma (ijedtség, rosszullét, fáradtság, sérülés stb.) esetén jelezzék azt az üzemeltető személyzetnek, akik, ha szükséges, gondoskodnak az Önök biztonságos lehozataláról.

 

© 2019 Gorilla Aréna